Được học thử
Cam kết chất lượng
Email

giasutainangtre.vn@gmail.com

Tư vấn 24/7

090.333.1985 - 09.87.87.0217

Làm style trên đàn organ PSR-S550- Phần 4

Sau khi cài đặt Section (Main, hay Intro, v.v…), section giống như “tựa đề”, ta tiến vào “thân bài”, tức là thu cho từng thằng nhạc công (là Part, là Track)

CÀI ĐẶT PART (PART SETTING)

CHỌN MỘT PART (có 8 part, tức 8 thằng nhạc công)

1/ Ấn nút category nhiều lần đến khi chữ Part hiện ra

2/ Xoay núm Dial và chọn một Part

Rhythm 1-2, Bass, Chord 1-2,Pad, Phrase 1-2

3/ Ấn nút Execute để chọn.

style-creator-psr-s550

style-creator-psr-s550

CHỌN MỘT THỨ TIẾNG (VOICE)

1/ Ấn nút Category nhiều lần đến khi chữ Voice hiện ra

2/ Ấn một nút cần thiết trong nhóm VOICE CATEGORY để chọn thư mục Voice.

3/ Xoay núm Dial để chọn một tiếng.

Khi RHY1  được chọn làm Part, có thể chọn tất cả loại tiếng. Không chọn Drum, mà chọn kèn, hoặc chó sủa v.v…đều được.

Khi RHY2 được chọn làm Part, tiếng của Dum có thể được chọn như Analog Drum, Jazz Drum v.v…Không nên chọn tiếng khác vì đây là quy định của Yamaha.

Khi các Part khác được chọn làm Part (tức 6 thằng còn lại) có thể chọn bất cứ Voice nào (cò, kìm, guitar, kèn,…) ngoại trừ tiếng Drm!  Tuy nhiên, Part của Bass thì chọn tiếng bass.

Tóm lại, RHY 2 và BASS thì phải chọn y như tên của nó….còn các Part khác..tùy ý lựa chọn. Ngay cả RHY1, ta chọn String cũng OK! Nhưng vì tiếng trống khó mà đánh chính xác trên cây organ…nên phải làm thêm tiếng trống trên RHY1.

Các bạn mở cây organ lên, Off mấy track khác chỉ nghe RHY1 và RHY2 sẽ hiểu…Tiếng trống được chia đều cho 2 track RHY1,RHY2….Lúc phát nghe mới”‘đầy”.

VOLUME PART

1/ Ấn nút Category nhiều lần đến khi chữ Part Volume xuất hiện

2/ Xoay núm Dial và cài đặt (tức chọn) voume cho Part.

Khoảng từ 0-127

PAN (giống như  Balance, loa trái loa phải)

1/Ấn nút Category nhiều lần đến khi chữ Pan  xuất hiện

2/ Xoay núm Dial và chọn vị trí Pan (thường là chọn ngay giữa)

Khoảng 0 – 64 – 127. Thông thường cây đàn đã “mặc định ” sẵn, cứ next tới tới (next ở đây là bấm nút Category bên tay phải…)

REVERB LEVEL

1/ Ấn nút Category nhiều lần đến khi chữ Reverb Level  xuất hiện

2/ Xoay núm Dial và chọn độ sâu của Reverb.

Khoảng từ 0 – 127. Khoái tiếng có “echo” thì cứ chỉnh 127…

CHORUS LEVEL

1/ Ấn nút Category nhiều lần đến khi chữ  Chorus  Level  xuất hiện

2/ Xoay núm Dial và chọn độ sâu của Chorus.

Khoảng từ 0 – 127. Tiếng Chorus là tiếng rung rung như có ẹo ẹo.

THU MỘT PART (thu một thằng nhạc công, recording a Part)

Nhìn hình vẽ…

Nút đang cháy màu đỏ là nút đang được thu. Trong hình là Part của thằng RHY1 đang được thu.

Nút đang cháy màu xanh là đã có data (đã thu) và chọn làm Play (để nghe và thu thằng cháy đỏ)

Nút không thấy cháy sáng thì đó là chưa có data (chưa thu) hoặc ta đang Mute (tức đã thu nhưng không cho phát)

THU PART CỦA RHYTHM

Hãy xác nhận chắc chắn là “tên của phần ta muốn thu” (như Main hay Intro, Fill,…) đã xuất hiện khu vực bên trên, tay phải màn hình (sợ ta thu lầm) và theo sự chỉ dẫn bên dưới.

1/ Đồng thời   ấn giữ nút REC và ấn thêm nút Rhy1 hoặc Rhy2 .

RHYTM 1 hoặc RHYTM2 xuất hiện trên màn hiển thị (tức màn hình)

2/ Ấn nút Execute.

Một dấu hiệu REC xuất hiện ngay giữa Part được thu (trên màn hình). Trong trường hợp nầy, cái nút Part dưới màn hình tương ứng cũng chuyển sang màu đỏ.

Nhìn hình vẽ ta thấy

Nếu trên màn hiển thị, Part nào có hình cái loa thì là có data và đang phát để nghe.

Part có chữ REC thì là đang thu vào đó.

Part có hình cái loa nhưng bị  gạch chéo là có data nhưng bị Mute

Còn các Part khác không thấy gì hết là…chưa có data.

Play thử phím đàn để kiểm tra “tiếng trống thích hợp”  có được nghe đúng chưa.  Bạn có thể  làm câm Part nào đó trong lúc thu (ngoại trừ Part đang thu, đang thu làm sao mute?) bằng cách đơn giản là ấn nút PART màu trắng dưới màn hình để cho cái dấu Mute (cái loa gạch chéo) hiện chỉ thị ở Part đó.

Hừm, gặp cái màn hình tối thui làm sao mà nhìn thấy? Thay là 3 triệu đó!!

Ở trường hợp nầy, nút PART màu trắng dưới màn hình cũng thay đổi từ sáng xanh qua…không sáng.

style-creator-psr-s550

style-creator-psr-s550

Nếu bạn muốn nghe lại một Part trước khi thu, hãy ấn nút Execute. Cái dấu REC trên cái Part sẽ mất. Ở vị trí nầy, bạn có thể nghe lại bằng cách ấn nút START/STOP. Nếu không ấn Execute mà ấn Start/Stop thì sẽ tiến hành thu đấy. Thật ra, trên màn hình hiển thị cũng có chỉ dẫn, ví dụ, màn hình hiển thị chữ (Execute):RecOff…tức là chỉ cho ta, nếu ấn Execute thì sẽ tắt thu.

Để trở lại mode chờ thu Part, sau khi nghe lại bằng cách ấn Start/Stop (cho nó tắt nghe) và rồi ấn lại nút Execute.

3/ Ấn nút START/STOP để bắt đầu thu.

4/ Chơi trên phím đàn và thu tiếng trống.

Vì Style sẽ chơi lặp đi lặp lại, bạn có thể thu vào bất cứ lúc nào bạn thích. Ví dụ, bạn gỏ phím trống đạp 4 cái. Sau đó gõ phím trống le 2 cái v.v…Gõ bao nhiêu thì nó sẽ thu đủ hết. Bởi vậy, có khi gõ trật, gõ sai nhịp búa xua. Không phải dể ăn đâu. Gõ ít tiếng thì không hay. Có nhiều người kết nối qua trống điện tử để thu cho “ngon”..

5/ Ấn START/STOP để ngưng thu.

XÓA TIẾNG TRỐNG

Để xóa tiếng trống đã thu, sau khi bắt  đầu thu (tham khảo  bước 3 của thao tác thu), làm theo những chỉ dẫn dưới đây.

Chỉ part Rhythm mới có thể xóa ở động tác nầy (do thu trật nhịp v.v…), những part khác như bass, chord,…không thể xóa (ta xóa Part được)

1/ Ấn và giữ nút trừ (-)  bên phải màn hình, và gõ phím tương ứng muốn xóa.  Hồi nãy gõ phím trống nào thì bây giờ ấn đè nút (-) và gõ phím đó…sẽ xóa. Vì ta thu trống cà ạch cà đụi nên cần xóa và thu lại.

Buông tay nút (-) ra và gõ phím thu tiếp. Vì style cứ lặp đi lặp lại nên cũng dễ….Canh me mà gõ!!

2/ Ấn nút STRAT/STOP  để thoát khỏi thao tác xóa.  Cũng là ngưng thu luôn.

THU PART CỦA BASS,CHORD VÀ PHRASE

1/ Ấn  giữ nút REC và ấn nút PART thích hợp , cái mà bạn muốn thu.

2/ Ấn Execute và check thấy chữ REC xuất hiện ngay giữa cái Part (trên màn hình). Ở trường hợp nầy, nút PART trắng dưới màn hình cũng chuyển qua sáng đỏ.

3/ Ấn nút START/STOP để bắt đầu thu

4/ Chơi phím đàn và thu.

5/ Ấn START/STOP để ngưng thu.

6/ Save lại data của Style…

Đây chỉ mới là thu có một Section (như Main…) nhưng phải Save, tức thu đủ 8 thằng cho một Section thì save. Sau đó cũng mở lại Style đó mà thu tiếp Section khác. Khi save nhớ là không đổi tên…

QUY LUẬT CHO CÁCH THU NHỮNG PART KHÔNG PHẢI LÀ RHYTM

Chỉ dùng âm giai (gam) CM7 khi thu BASS và PHRASE…(ví dụ C, D, E, G, A, B)…hừm, không có nốt F???

Chỉ dùng ắc-co C khi thu CHORD  và PAD (ví dụ C, E, G,  và B)

Dùng những data được thu ở đây, thì khi chơi Style (phần Auto Accompaniment) sẽ đổi chính xác tùy theo ắc-co bạn đổi trong quá trình biểu diễn.

Thôi rồi, phải tập chơi ton C…Bài nào cũng chuyển về ton C mới “đúng” chuẩn của cây organ nầy.

Phần nầy để tớ “quần” xem sao! Chứ hôm qua thử thu theo ton Am,thu cho  Part của Bass, của Phrase….khi phát lại, bấm ton Am thì nghe “khoái chí”, nhưng khi đổi tay qua ton Dm thì….nghe tiếng bass và tiếng phrase…kỳ cục!!  Thậm chí, bấm ton A…nghe cũng kỳ. Thì ra, ta phải thu theo ton C, mặc dù khi thu nghe kỳ kỳ, nhưng khi thu xong, Play lại thì nghe đúng y chang.

TRUNG TÂM TÀI NĂNG TRẺ NHẬN DẠY ĐÀN ORGAN TẠI NHÀ

CẦN TƯ VẤN THÊM QUÝ PHỤ HUYNH LIÊN HỆ: 090 333 1985 – 09 87 87 0217

WEB: https://danorgan.org/

Email: info@giasutainangtre.vn

Phụ huynh chọn giáo viên  phù hợp tại link này: https://www.daykemtainha.vn/gia-su

Từ khóa tìm kiếm: dạy guitar tại nhàhọc guitar tại nhàgia sư guitargia sư tại nhàgiáo viên dạy kèm tại nhàdạy kèmhọc kèm tại nhàhọc đàn guitar tại nhàhọc đàn organ tại nhà

Bài viết liên quan

Làm style trên đàn organ PSR-S550- Phần 5
BIÊN TẬP (CHỈNH SỬA) QUANTIZE (LƯỢNG TỬ HÓA) VÀ XÓA PART QUANTIZE (có sách dịch là Lượng tử hóa) Chức…
Làm style trên đàn organ PSR-S550- Phần 3
Chọn cách thức sản xuất ra style và tiếp tục làm theo chỉ dẫn dưới đây. CÀI ĐẶT CHUNG BEAT…
Làm style trên đàn organ PSR-S550- Phần 2
THAO TÁC CƠ BẢN 1/ Nhấn một trong số nút “thư mục style ” (Style category) Ở đây ta thường ấn…
Làm style trên đàn organ PSR-S550- Phần 1
Cây organ PSR550 cũ cũng làm Style được, nhưng hạn chế số khuông (measure). Còn cây PRS-S550 (có usb) thì…
Làm Style trên cây Organ Yamaha (P8)
Hôm nay, chúng ta tìm hiểu về trang EDIT. Các bạn có nghe nói về phần mềm Casmedit, thì trang…
Làm Style trên cây Organ Yamaha (P7)
Bài hôm nay, chúng ta học về MBT, tức Measure -Beat-Tick. MBT là một dãy số, là một tên nốt.…